Nerovnováha vaginální mikroflóry

Zdravá vaginální mikroflóra

Bakterie z rodu Lactobacillus produkující kyselinu mléčnou jsou u zdravých žen převládající složkou vaginální mikroflóry. Tyto příznivé bakterie produkují kyselinu mléčnou a přirozeným způsobem udržují ve vaginálním prostředí příznivou hladinu pH. Ve zdravé pochvě je pH tak nízké (pH 3,8–4,2), že většina ostatních organismů při něm nedokáže přežívat. Kromě regulace hodnoty pH chrání laktobacily vaginální prostředí několika dalšími mechanismy, čímž se zdravá vaginální mikroflóra stává první linií ochrany před urogenitálními infekcemi.

Nerovnováha vaginální mikroflóry

Pokud je přirozená rovnováha vaginální mikroflóry narušena, zvyšuje se riziko rozvoje urogenitálních infekcí. Mezi známé příčiny narušení rovnováhy vaginální mikroflóry patří pohlavní styk bez ochrany, přehnané používání hygienických prostředků, stres, těsné oblečení ze syntetických materiálů a užívání antibiotik. Nejčastějšími vaginálními infekcemi jsou bakteriální vaginóza a kandidiáza (kvasinková infekce). Tyto stavy způsobují různé vaginální příznaky, jako je svědění, podráždění, nepříjemný zápach a zvýšený vaginální výtok. Pokud trpíte nediagnostikovanými příznaky, je nutné, abyste je konzultovala se svým lékařem.

Probiotické tampóny ellen® – zdravotnický prostředek s dvojím účinkem

V několika vědeckých studiích bylo prokázáno, že bakterie mléčného kvašení přítomné v pochvě hrají klíčovou roli v udržování vaginálního zdraví. Probiotické tampóny ellen® obsahují Lacto Naturel® (LN®), směs probiotických kmenů baktérií mléčného kvašení, které společně podporují vaginální mikroflóru a zlepšují vaginální zdraví.
Bakteriální kmeny obsažené v LN® jsou přirozenou součástí zdravé poševní mikroflóry, přirozeným způsobem produkují kyselinu mléčnou, a tím způsobem udržují vyváženou hodnotu pH. ellen® vám pomáhají obnovit a udržet zdravou vaginální mikroflóru. ellen® vám současně poskytují dokonalou hygienickou ochranu během menstruace. ellen® jsou vhodné jak pro ženy, u nichž se mikrobiální nerovnováha již projevila, tak pro ty, které jí chtějí předejít.
Laktobacily mají samoregulační mechanizmy, které způsobují, že předávkování probiotickými tampóny ellen® není možné.

Poznámka:

Nepoužívejte tento výrobek v případě závažného systémového onemocnění nebo poruchy imunity.

Jak výrobek účinkuje

Probiotické bakterie v ellen® jsou chráněny v nosném médiu a uvolňují se pouze při tělesné teplotě. Když tampón po zavedení dosáhne tělesné teploty, nosné médium se rozpustí a uvolní probiotické bakterie. Přibližně za 90 minut se probiotické bakterie LN® rozšíří z tampónu do pochvy a přichytí se k poševní sliznici, aby tak podpořily poševní mikroflóru.

Používejte ellen® pravidelně

ellen® mohou mít příznivé účinky na poševní mikroflóru hned po první menstruaci. Některé z žen ale nepocítí příznivé účinky probiotik dříve než po třech až čtyřech po sobě následujících cyklech. K nejvýraznějšímu zlepšení zdraví pochvy dochází při pravidelném používání ellen® v průběhu menstruace. Tampóny ellen® vyměňujte v přesně stejných intervalech, jako ostatní běžné tampóny.

Klinicky ověřeno

Klinické studie ukázaly, že používání ellen® je bezpečné. Dále bylo prokázáno, že ellen® zmírňuje nepříjemné pocity v pochvě, jako je svědění a podráždění. ellen® také posiluje přirozenou poševní mikroflóru, která chrání prostředí vaší pochvy před bakteriální nerovnováhou.

ellen® – výsledek mnohaletého výzkumu

ellen® je výsledkem mnohaletého výzkumu švédských odborníků z oblasti gynekologie, mikrobiologie a biochemie. LN® je nová technologie, chráněná celosvětovými patenty.

ellen® – zdravotnický prostředek

ellen® splňuje všechny základní požadavky na bezpečnost stanovené Směrnicí č. 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Podmínky systému řízení rizik splňují požadavky normy ISO 14 971:2007. Zamýšlené použití ellen® je certifikované.

ellen® – pro vaše individuální potřeby

Intenzita menstruačního krvácení je u každé ženy rozdílná a liší se i v rámci jednotlivých dnů jedné menstruace. Krvácení je výrazně větší na začátku periody, kdy se uvolní přibližně 2/3 celkového objemu menstruační krve. Krvácení se postupně zmenšuje až nakonec zcela ustane. ellen® jsou k dostání ve třech velikostech: ellen® Mini, ellen® Regular a ellen® Super. Rozdílné velikosti tampónů mají rozdílnou absorpční schopnost, aby se tak přizpůsobily měnící se intenzitě krvácení. Zvolte si takovou velikost tampónu, která nejlépe splňuje vaše potřeby. Všechny tampóny ellen® obsahují stejné množství LN®.

Pro dny s mírným krvácením a pro ty, které tampóny zkoušejí poprvé:

• ellen® Mini, absorbující 6–9 g

Pro dny s mírným až středně intenzivním krvácením:

• ellen® Normal, absorbující 9–12 g

Pro dny se středně intenzivním až silným krvácením:

• ellen® Super, absorbující 12–14 g

Kapky znázorněné na obalech představují množství menstruační krve, jak je uvedeno ve standardech EDANA. ellen® poskytují bezpečnou, diskrétní a příjemnou hygienickou ochranu.

ellen® pro ty, které tampóny používají poprvé

ellen® můžete používat hned od první menstruace. V panenské bláně je otvor, jehož okraje jsou běžně natolik pružné, že dovolují bezproblémové zavedení tampónů ellen® velikosti Mini nebo Normal bez jejího poškození a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.
Prvnímu zavádění věnujte dostatek času a v klidu se nejprve seznamte se svým tělem. Čím budete uvolněnější, tím snadněji si tampón zavedete. Svaly pánevního dna se mohou v přední část pochvy zúžit a tím vzbudit dojem, že je pochva příliš úzká. V tom případě začněte pravidelně dýchat, svaly se uvolní, a tampón tak budete moci být lehce a bezpečně zavést. Tampón je nejlépe umístěn, pokud se nachází uprostřed pochvy a vy jej necítíte. Zjistíte, že s trochou praxe bude zavádění tampónů jednoduché a bezproblémové.

Zavádění tampónů ellen®

Upozornění: Nejprve si umyjte ruce.

zavádění tampónu

1. Odtrhněte celofánový proužek kolem dokola tampónu ve směru šipek.
2. Sejměte celofánový ochranný obal ze spodní části tampónu.
3. Rozmotejte šňůrku tampónu.
4. Umístěte špičku ukazováčku na spodní část tampónu a sejměte horní část celofánového ochranného obalu. Volnou rukou lehce roztáhněte stydké pysky, abyste usnadnila přístup do poševního vchodu, umístěného mezi ústím močové trubice a řitním otvorem. Některé ženy dávají přednost zavádění tampónu vsedě na toaletě, jiné považují za pohodlnější zavádění s jednou nohou zvednutou. Nejdůležitější je ovšem dobře se uvolnit.
5. Nyní s pomocí ukazováčku zatlačte tampón do pochvy.
6. Nejjednodušší způsob je zpočátku zatlačit tampón směrem vzhůru a následně příčně směrem dozadu. Pokud ucítíte odpor, jednoduše mírně změňte směr zavádění.
7. Ve chvíli, kdy tampón přestanete cítit, je zaveden na správné místo. Pokud jeho přítomnost ještě stále pociťujete, zatlačte jej lehce hlouběji.
Upozornění: Umyjte si znovu ruce. Tampón je udržován na svém místě svaly pánevního dna a nemůže se posunout směrem do dělohy.

zavádění tampónu

Vyjímání tampónů ellen®

– Nejprve si umyjte ruce.
– Nejjednodušší je vyjímat tampón, když je zcela nasáklý.
– Zatáhněte za tampón pomocí šňůrky tampónu, tak tampón z pochvy vyklouzne.
– Pokud nelze tampón vyjmou lehce, pravděpodobně ještě není zcela nasáklý.
– Pokud se vám hned nezdaří nalézt šňůrku tampónu, počkejte, než bude tampón zcela nasáklý, udělejte dřep a tlačte, dokud nebudete schopna uchopit tampón dvěma prsty.
– Pokud se vám nepodaří vyjmout tampón touto metodou, poraďte se s gynekologem.
– Nesplachujte tampón, mohl by způsobit problémy ve vodoinstalaci.
– Zabalte použitý tampón do ubrousku a vyhoďte jej do odpadu.
– Znovu si umyjte ruce.

Výměna tampónů ellen®

Tampóny se musí pravidelně vyměňovat. Konkrétní frekvence výměny je závislá na absorpční kapacitě tampónu a intenzitě menstruačního krvácení. Vzhledem k tomu, že se množství menstruační krve v průběhu periody mění, doporučujeme zvolit vždy velikost tampónu odpovídající intenzitě krvácení. Doporučujeme používat vždy tu nejmenší vhodnou velikost tampónu. Na začátku periody, když je krvácení nejvydatnější, zvolte takovou absorpční kapacitu, která umožní výměnu tampónu přibližně po 3-6 hodinách. Jak se vaše menstruační krvácení zmírňuje, zvolte tampón s menší absorpční kapacitou a zachovejte stejné intervaly výměny. V průběhu noci může být tampón ponechán 6–8 hodin. Vzhledem k rozdílné absorpční kapacitě jsou tampóny ellen® schopny pokrýt rozdílné požadavky jednotlivých fází menstruace. Na konci menstruace vždy vyjměte poslední tampón.

Uchovávání tampónů ellen®

V zájmu zachování probiotického účinku ellen® musí být výrobek chráněn před přímým slunečním světlem, přílišnou vlhkostí a teplotami přesahujícími 25 °C. Pokud vyjímáte tampón z plechovky, vraťte zpět sáčky s vysoušecím prostředkem a plechovku zavřete plastovým víčkem. Tak pomůžete ochránit probiotika LN® před vlhkostí. Tampóny ellen® použijte před datem spotřeby uvedeným na spodní straně obalu. Pokud byste použila tampóny ellen® po tomto datu, nemusely by již mít očekávaný probiotický účinek, ale stále by jejich použití bylo bezpečné jako u normálních tampónů.

Informace o syndromu toxického šoku (TSS)

TSS je vzácné, ale závažné onemocnění, ke kterému může dojít v souvislosti s používáním tampónů. Je vyvoláván specifickými choroboplodnými zárodky, přítomnými na lidské kůži. K rozvoji TSS dochází tehdy, je-li nasycený tampón ponechán v poševní dutině příliš dlouhou dobu a je-li současně přítomen tento konkrétní choroboplodný zárodek. Toto nízké riziko rozvoje TSS tedy můžete sama ovlivnit důkladným mytím rukou před zaváděním tampónu a jeho včasnou výměnou ve chvíli, kdy je nasycen. Nikdy neopomeňte na konci menstruace vyjmout poslední tampón.
Příznaky TSS je náhlá vysoká horečka, nevolnost, slabost, erytrodermie (kožní vyrážka), bolest v krku, bolest ve svalech, zvracení a průjem. Pokud se tyto příznaky projeví v souvislosti s menstruací, vyjměte tampón a okamžitě se poraďte s lékařem. Zmiňte se lékaři o TSS a o tom, že menstruujete. TSS může ohrozit váš život a tudíž musí být diagnostikován a léčen neprodleně.

ellen® – základní údaje o výrobku

Jádro tampónu ellen® je vyrobeno ze 100 % viskózy, která má vysokou absorpční kapacitu.
Šňůrka tampónu je vyrobena ze 100 % bavlny.
Netkaná povrchová vrstva je ze 100 % polypropylénu.

Lacto Naturel® LN® je směsí patentovaných probiotických kmenů laktobacilů:
L. gasseri LN40, L. fermentum LN99 a L. rhamnosus LN113.
Šetrné k životnímu prostředí, neběleno chlórem.

Výrobce: Ellen AB, Švédsko, www.ellenab.com
Distributor v ČR: S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4 www.sdpharma.cz

Ellen
Ellen krém Probiofix Probiofix imun Probiofix baby Nutrolin B Lactovita ATIX sprej na bezpečné odstraňování klíštat NEKADEX NOZITIX www.h-book.cz
Najdete nás na Facebooku

Informace pro nevidomé a slabozraké: PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍBALOVÉ INFORMACE (PIL)
VE VHODNÉM FORMÁTU SE INFORMUJTE NA TEL. Č. 605 247 675
Příbalová informace-stáhnout zde,